Finn Køber
Finn KøberSalgskonsulent
TLF: 474 69 246
finn.kober@britishcars.no
Christian Abrahamsen
Christian Abrahamsen
TLF: 45 66 45 45
christian Abrahamsen@britishcars.no
Svenn-Anthon Wiik
Svenn-Anthon WiikSalgskonsulent
Tlf: 404 122 93
sw@britishcars.no
Målfrid Byrkjedal
Målfrid ByrkjedalResepsjonist
TLF: 97 65 60 00
malfrid.byrkjedal@britishcars.no
Børge Wige
Børge WigeKundemottaker
TLF: 97 65 60 00
borge.wige@britishcars.no
Rusmir Bajraktarevic
Rusmir BajraktarevicDelemedarbeider
TLF: 950 74 677
rb@britishcars.no
Andreas Nordal
Andreas NordalEttermarkedssjef
TLF: 913 88 872
andreas.nordal@britishcars.no
Lars Christian Austad
Lars Christian AustadDaglig leder
Tlf: 400 16 501
lars.austad@britishcars.no

British Cars

British Cars Kristiansand er en del av Gumpen Gruppen. Første bilforretning startet opp i sentrum av Kristiansand i 1936. I dag er vi over 380 ansatte som fordeles på avdelinger i Lyngdal, Mandal, Kristiansand, Grenland og Notodden.

Gumpen Gruppen har definert et sett med verdier på hvordan vi ønsker å fremstå internt og eksternt; humør, omtanke, redelighet og nytenkende.